eu logo

 

                                             Projekt je sufinacirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

ODGOVORNO S OTPADOM POSTUPAJ, PRIRODU ČUVAJ!

  novo pocetna plakat imam plan za otpad page 0001

ZAŠTO JE VAŽNO PRAVILNO SAKUPLJATI OTPAD?

Pravilno odložen otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje kojim štedimo energiju i novac, smanjujemo onečišćenje okoliša, čuvamo prirodu i prirodne sirovine te smanjujemo količinu novo proizvedenog otpada.

KOJI SE OTPAD MOŽE RECIKLIRATI I KAKO?  

Papir se može reciklirati i iskoristiti za proizvodnju novina ili novog papira.  Karton se može reciklirati u novi karton. Staklo se može preraditi u nove staklene proizvode. Od recikliranog aluminija mogu se dobiti nove aluminijske limenke. Od recikliranih plastičnih boca ili plastičnih omota mogu se stvoriti novi plastični proizvodi.  Opasni otpad koji moramo odvojeno prikupljati uključuje baterije, akumulatore, motorna ulja, lijekove, kemikalije i dr.


 

UPOZNAJTE PLASTIKICU, MJEŠANKA I PAPIRKA

Izradu internetske stranice sufinacirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu projekta "Imam plan za otpad"

eu flag novo

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Trnava.

© 2019. All Rights Reserved. Općina Trnava

Please publish modules in offcanvas position.